ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ครบรอบ 6 ปี

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ครบรอบ 6 ปี โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าอาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

Related posts