เลขาธิการ ป.ป.ส. เตือนสถานประกอบการสอดส่องดูแลการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เปิดเผยถึงกระแสข่าวการจับกุมแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดในสถานประกอบการที่ผ่านมา พบว่า สถานประกอบการ ประเภท ห้องพัก โรงแรม มักเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยว ที่ใช้เป็นสถานที่รวมตัว เสพยาเสพติด เพราะห่างไกลจากสายตาของผู้ปกครองหรือคนทั่วไป ซึ่งนับวันจะมีจำนวนมากขึ้น และตามนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้มอบหมาย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเด็ดขาด เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโดยเฉพาะในสถานประกอบการ และสถานศึกษา โดยในห้วงที่ผ่านมา พบมีการกระทำความผิดในบริเวณ สถานประกอบการ สถานบันเทิง และแหล่งมั่วสุมหลายครั้ง โดยล่าสุดหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดล้อมตรวจค้นห้องพักแห่งหนึ่งบริเวณบางแสน พบวัยรุ่นชาย-หญิง รวม 40 คน นัดรวมตัวปาร์ตี้เสพยาเสพติด หลังจากการตรวจสอบพบสารเสพติดในร่างกาย (คีตามีน หรือ ยาเค) จำนวน 33 คน จากการสอบสวนพบว่า กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ มีการนัดหมายกันผ่านแอพพลิเคชั่นเฟสบุ๊ค และไลน์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ต้องหาทั้งหมด เข้าดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “สถานประกอบการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมปี 2558 กำหนดให้เจ้าของ หรือผู้ดำเนินการต้องควบคุม สอดส่อง ดูแล ไม่ให้พนักงาน หรือบุคคลภายนอกกระทำการ หรือมั่วสุมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหรือบริเวณสถานประกอบการ จึงขอความร่วมมือสถานประกอบการ ได้แก่ ที่พักอาศัยในเชิงพาณิชย์ประเภทหอพัก อาคารชุดหรือเกสเฮ้าส์ (Guest House) ที่ให้ผู้อื่นเช่า รวมถึงสถานบริการ ร้านสนุกเกอร์ ขอให้ช่วยกันควบคุม ดูแล สอดส่อง ทั้งนี้ สถานประกอบการต้องมีการติดป้าย หรือประกาศที่มีข้อความเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรือ อัตราโทษ ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หากพบว่า สถานประกอบการละเลยไม่ปฏิบัติตาม มีโทษถูกปรับตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท หรือถูกปิดสถานประกอบการชั่วคราว หรือถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ดังนั้น หากพบบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย หรือพบเห็นผู้กระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 ตลอด 24 ชั่วโมง”

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย
“สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”

แจ้งเบาะแสยาเสพติด
สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386

Related posts