หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม มอบพระปางนาคปรก ประดิษฐานในเรือนจำอำเภอภูเขียว

 

หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม พระอรหันต์ แห่งวัดป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ ท่านเมตตามอบพระปางนาคปรก เนื้อหินอ่อน ปิดทองให้ นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอภูเขียว นำไปสักการะบูชาในเรือนจำ เพื่อให้ผู้ต้องขังจำนวนประมาณ 2,000 คน ได้กราบไหว้บูชา เพื่อระลึกถึงกระทำแต่ความดีจะได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป

Related posts