” รอง เกียรติ ” ผู้สมัคร สส.เขต 5 ลงพื้นที่หาเสียงย่านตลาดห้วยขวาง ดินแดง !!

เมื่อวัน10 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น นายสมเกียรติ มั่นคง ผู้สมัคร สส.เขต 5 ห้วยขวาง กทม. ลงพื้นที่หาเสียงย่านตลาดห้วยขวาง ดินแดง ตลอดจนรับฟังปัญหาจากพ่อค้า แม่ค้าที่เดือดร้อนจากที่ทำกิน กระผมจะนำปัญหาดังกล่าวเข้าพรรคเพื่อพิจารณาและแก้ไขเมื่อได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระผมหวังว่าพ่อแม่พี่น้องชาวเขตห้วยขวาง ดินแดงคงให้โอกาสเด็กในพื้นที่ที่รู้ปัญหา มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

Related posts