“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับหน่วยงานราชการในจว.ปข.นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการยากไร้!!

เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกับ ครอบครัว ผู้พิการยากไร้ นางเลี่ยม เกิดทรัพย์ อายุ 77 ปีมารดาและนายพยุง เห็นแก้ว อายุ 51ปี บุตรชาย ทั้งคู่พิการอาศัยอยู่ในบ้านผู้อื่นที่ให้ความอนุเคราะห์ ซึ่งเดิมมีผู้ดูแลแต่เนื่องจากปัญหาหลายประการเป็นเหตุให้ผู้ดูแลไปอยู่อาศัยที่อื่นทำให้ผู้พิการทั้งสองต้องอยู่กันด้วยความยากลำบาก ไม่มีรายได้ ผู้พิการมีความประสงค์จะให้ช่วยเหลือเพื่อจะไปอยู่ที่บ้านพักคนไร้ที่พึ่งของทางราชการเนื่องจากมารดาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สูงอายุ บุตรชายพิการใช้ไม้เท้าช่วยพยุงในการเดิน ในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านกรูดได้มีเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่พร้อมประสานงานในการช่วยเหลือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วตามที่ผู้พิการแจ้งความประสงค์ ในระหว่างรอการติดต่อ ปัจจุบันกำลังหาแนวทางในการหาที่พักพิงให้อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

ต่อมาคณะฯได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ เป็นข้าวสาร อาหารแห้ง แพมเพิส จาก”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้สู้ชีวิตต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

Related posts