ตม.เชียงรายเข้มงวดตรวจสถานที่ทำงานในตัวเมืองเชียงราย ป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย!!!!

เจ้าหน้าที่ ตม.จว.เชียงรายภายใต้การอำนวยการของพล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.ตม.5,พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียงผกก.ตม.จว.เชียงราย
สั่งการให้ พ.ต.ต.ธงชัย พวงพิลา สว.ตม.จว.เชียงราย
,ร.ต.อ.ทวีโชค ปิงเมือง,ร.ต.ต.ธนงชัย แควสยอง ,ด.ต.อาทิตย์ ไชยการ,ด.ต.รักสู้ คำรังษี,ด.ต.นรากร รัตนประทีป ,ส.ต.ท.นันทวิช กงเพชร ผบ.หมู่ตม.จว.เชียงราย

ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ สถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ สถานประกอบการ โรงแรม ที่พักอาศัย ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่ต.บ้านดู่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายเบื้องต้นไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด

Related posts