“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและที่ปรึกษา กองทัพภาคที่ 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับ พลทหาร สังกัด ร้อย.ฝรพ.1!!

 โดยพ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ได้มอบหมายให้  พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.และคณะเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด   ป.ข.

เข้าร่วมต้อนรับ พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและที่ปรึกษา กองทัพภาคที่ 1 ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านที่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย   ให้กับ พลฯ อนุวัฒน์ เหมือนวาด สังกัด ร้อย.ฝรพ.1 ที่บ้านหนองเสือ 27/1 ม.5 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

Related posts