“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รุกแก้ปัญหาราชทัณฑ์ 3 ประการ!!

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรมราชทัณฑ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาแนวทางงานราชทัณฑ์ โดยในที่ประชุมได้เน้นหนักการแก้ปัญหา 3 ประการของกรมราชทัณฑ์ ได้แก่

1.เรื่องนักโทษล้นคุก
2.การปรับสภาวะภายในเรือนจำให้เหมาะสมกับการพัฒนาจิตใจ
3.ลดการกระทำผิดซ้ำ โดยได้แนวทางการแก้ปัญหาดังนี้

1.พิจารณามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว(แทนการติดคุก)
2.พิจารณามาตรการพักการลงโทษให้เหมาะสม โดยเพิ่มผู้แทนภาคเอกชนในการเข้าร่วมการพิจารณา
3.ปรับปรุงอาคารเรือนนอน/ห้องขัง ให้เป็นที่นอนสองชั้น และ
4.พิจารณามาตรการเหมาะสมสำหรับลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการที่รับนักโทษหรืออดีตนักโทษเข้าทำงาน นอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่เคยได้วางนโยบายไว้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อาทิ โครงการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ประสานและส่งเสริมการมีงานทำ(ศูนย์แคร์) โครงการนำกำไลอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้ต้องขังเมื่อมีเหตุต้องออกนอกเรือนจำ โครงการก่อสร้างสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดกำหนดโทษไม่เกิน 3 ปี เพื่อป้องกันการเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่ดี เป็นต้น ซึ่งนโยบายและการวางแนวทางทั้งหมดหากทำได้สำเร็จเชื่อว่าจะแก้ปัญหา 3 ประการ ได้อย่างประสบผลสำเร็จ

พันตำรวจเอกณรัชฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ปัญหา 3 ประการดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เพราะหลายๆ ประเทศก็ประสบปัญหาดังกล่าวไม่ต่างกัน แต่ก็มีบางประเทศที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ก็พร้อมที่จะดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และขอขอบคุณภาคเอกชนและประชาชนที่คอยให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมามีชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก!!

Related posts