“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!แบ่งปันน้ำใจ มอบจักรยาน ถุงยังชีพฯให้ 2 พี่น้องนักเรียน ครอบครัวฐานะยากจน!!

 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ คณะพร้อมด้วยนางสาวรัชนีกร เยาวมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน (ชูชีพ – สนิทพลอยน้อย อุปถัมภ์) ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ร่วมกันมอบจักรยานพร้อมถุงยังชีพซึ่งได้รับมาจาก”มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และ สโมสรไลออนส์หัวหิน โดยนางสาวเฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงศ์กรรมการบริหารสโมสรฯ ให้แก่ ด.ช. วุฒิพงษ์ บรรพชิตอายุ 9 ปีและ ด.ญ. ขวัญจิรา บรรพชิตอายุ10 ปีซึ่งนักเรียนทั้งสองเป็นพี่น้องกันครอบครัวมีฐานะยากจนพักอาศัยอยู่กับญาติต้องเดินเท้าไปกลับจากโรงเรียนเป็นระยะทางไกลซึ่งเด็กทั้งสองมีความดีใจที่จะเดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกขึ้น!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

Related posts