“ผบ.ตร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาด้านการต่อต้านการก่อการร้าย!!

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. ตรวจเยี่ยมภารกิจโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อให้มีความชำนาญด้านยุทธวิธีพิเศษและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police/ RAID Tactical Training in Combating Terrorism) ที่ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โดยการฝึกในครั้งนี้ รัฐบาลฝรั่งเศสได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษ RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) และล่ามแปล มาฝึกข้าราชการตำรวจไทยกว่า 40 นาย
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ประกอบด้วย บช.น.(อรินทราช 26), บช.ก.(คอมมานโด), บช.ตชด.(นเรศวร 261) และหน่วยอื่น
การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศในการป้องกันปัญหาการก่อการร้าย สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่ปัญหาการก่อร้าย ถือเป็นการก่อการร้ายแบบไร้รูปแบบ (Asymmetric Warfare) และเป็นภัยคุกคาม ไร้พรมแดน เทคนิคของการก่อการร้ายได้พัฒนาตามความเจริญของเทคโนโลยี โดยการประยุกต์อาวุธรูปแบบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการก่อการร้าย โดยเป้าหมายของการก่อการร้ายมักจะเป็นสถานที่สาธารณะ หรือแหล่งชุมชน เช่น ศูนย์การค้า อาคารที่ทำการของรัฐบาล เพื่อสร้างความเสียหายให้กับชีวิตพลเรือนและอาคารทรัพย์สินของรัฐบาล
 ซึ่งหมายความรวมถึง การก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับอาณาเขตที่มากกว่าหนึ่งประเทศ ส่งผลกระทบในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรง จนกลายเป็นปัญหาของทุกประเทศทั่วโลก จึงจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านดังกล่าวจำเป็นต้องเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านยุทธวิธีพิเศษมาต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติประเภทนี้ที่มีความสลับซับซ้อน
ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการก่อการร้าย การกระชับความสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานและข่าวกรองระหว่างประเทศ อันจะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Related posts