“รมต.ยธ. มอบหมายให้ ผช. รมต.ยธ.ประชุมหารือมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด การร่วมทำชุมชนสีขาว และ การให้ความรู้ทางกฏหมายให้กับประชาชน!!

ที่ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ให้เข้าร่วมประชุมหารือกับ สมาชิกสภาผู้แทน พรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย สส กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ สส กรณิศ งานสุคนธ์รัตนา สส รณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สส กษิดิ์เดช ชุติมันต์ สส ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ สส ศิริพงษ์ รัศมี สสจักรพันธ์ พรนิมิตร เพื่อหารือมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด การร่วมทำชุมชนสีขาว และ การให้ความรู้ทางกฏหมายให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้กับประชาชน พร้อม สร้างการรับรู้กับประชาชนในพื้นที่

โดย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นำปัญหาในพื้นที่มาหารือ โดย นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ทางท่านรัฐมนตรี สมศักดิ์ เทพสุทิน ได้ให้ความสำคัญในการทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในเรื่องยาเสพติด เรื่องการให้ความรู้ทางกฏหมาย การให้การช่วยเหลือทางกองทุนยุติธรรม สำหรับบุคคลที่มีรายได้น้อย ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทาง สสรณิกานต์ , สส ศิริพงษ์ ,สส ฐิติภัสร์ ได้กล่าวขอบพระคุณท่าน รมต สมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ให้การสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ของพวกตนอย่างดีเยี่ยม โดยได้ให้ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี สามารถ ลงพื้นที่ทำงานบูรณาการกับ ปปส สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เร่งให้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน
ส่วนประชาชนในพื้นที่ชื่นชมและชื่นชอบเป็นอย่างมาก จึงฝากพวกตนซึ่งเป็น สส มาขอบพระคุณท่าน รมต อีกครั้งหนึ่ง

Related posts