“ผบช.สตม.เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ​ ปี62 !!

บริเวณริมคลองบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลคลองใหญ่ อำภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

พลตำรวจโทสมพงษ์​ ชิงดวง​ ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง​  พร้อม พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.ตราด ,พ.ต.ท.สาริยา น้อยสา พ.ต.ท.ทัศน์พงษ์ คงทัพ รอง ผกก.ตม.จว.ตราด
นำข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

โอกาสนี้ ประธานในพิธีนำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีต่อปวงชนชาวไทย ต่อจากนั้นประธานในพิธีพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมเปล่งเสียงกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยพร้อมเพรียงกัน จำนวน 3 ครั้ง และประชาชนจิตอาสาทั้งหมดได้แยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณรอบคลองลำน้ำสาธารณะ ทั้งกำจัดผักตบชวา กำจัดหญ้าริมคลอง เป็นการพัฒนาลำคลองและปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสา “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2562 และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ทุกภาคส่วน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทานฯ ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆ ด้าน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

Related posts