“กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​ บูรณาการ​ร่วม​ 3​ ฝ่าย​ ตำรวจ, ทหาร,พลเรือน, ออกตรวจสถานบริการ​ใน​พื้นที่​อำเภอ​เมืองขอนแ​ก่น​ เพื่อดูแล​รักษา​ความสงบเรี​ยบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน​ของ​ประชาชน​ใน​ช่วงเทศกาล​ปีใหม่​ !!

เมื่อวันที่  27​ ธันวาคม​ 2562​ เวลา​ 21.50 น.
โดยการอำนวยการของ​ พ.อ.คณ​ธัช​ ชนะ​กาญจน์​ รอง​ ผอ.รมน. จังหวัด​ขอนแก่น​ และนายกองตรีพิชัย  วันตา รก.นอ.เมืองขอนแก่น มอบหมายปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดขอนแก่น/ศอ.ปส.จ.ขก.บูรณาการร่วม จนท.กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น, /ตร. ภูธร จว.ขก./สภ.เมืองขอนแก่น/จนท. ทหาร มทบ. 23/ป.ป.ส.ภาค 4 และสมาชิก อส.ออกตรวจตราสถานบริการ/สถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการ เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียยร้อยและความปลอดภ้ยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายจัดระเบียบสังคม/นโยบายรักษาความสงบเรียบร้อย และนโยบายป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น

โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผูว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. ร้าน Be to sit
2. ร้าน HASHTAGE
3. ร้าน RE PLAY GRUAND
4. ร้าน โรงเหล้ามิตรภาพ ขอนแก่น
5. ร้าน U BAR

ผลการปฏิบัติ
1.สุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานประจำร้าน ทั้ง 5 ร้าน รวม 82 คน พบสารเสพติดประเภทยาบ้าในร่างกาย 3 รายเป็นชาย สมัครใจเข้ารับการบำบัดฟืนฟูตามกระบวนการ คสช.108

2.ไม่พบการกระทำความผิดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นใด  เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ !!

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

Related posts