“กนกวรรณ “ ยังไม่ลืม ส่งต่อของขวัญวันเด็ก ปันสุข สู่น้องๆกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายขอบ!!

วันนี้ ( 10 มกราคม 2563) ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ดร. กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบของขวัญเนื่องในวันเด็ก ภายใต้กิจกรรมโครงการ“ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนธันวาคมทึ่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งต่อความรัก และแบ่งปันความสุข จากพี่สู่น้องในพื้นที่ชายขอบและห่างไกลทั่วประเทศ โดยเฉพาะในวาระวันเด็กที่กำลังจะมาถึงนี้ ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุสำนักงาน กศน. อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ นางอรนิช วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี นายปรเมศร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน. กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารการศึกษาจากส่วนกลาง และครูในพื้นที่ร่วมในกิจกรรม

ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวตอนหนึ่งว่า “ ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเด็กๆที่อำเภอทองผาภูมิและสังขละบุรี ท่านไม่เคยลืมการต้อนรับที่อบอุ่น และวันนี้ เมื่อถึงวาระสำคัญ คือ วันเด็กแห่งชาติ 2563 ท่านก็ตั้งใจเตรียมของขวัญสำหรับเด็กๆ แต่ด้วยท่านติดภารกิจจึงไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้ จึงมอบให้ตนมาพบกับเด็กๆแทน ซึ่งท่านรัฐมนตรีได้ฝากความรัก ความปรารถนาดีมาพร้อมๆกับของขวัญเหล่านี้ รวมทั้งฝากต่อไปยังเด็กๆในอำเภอสังขละบุรี และโรงเรียนแบมบูลาซาลด้วยตามที่ได้สัญญาไว้” ดร.กมล กล่าว

ทั้งนี้ของขวัญวันเด็กดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ผ้าห่ม เครื่องเขียน ของเล่น และอุปกรณ์กีฬา ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมตามเจตนารมณ์ของรัฐมนตรี จากสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน กศน. อื่นๆรวมทั้งผู้มีจิตอันเป็นกุศลในทุกพื้นที่ได้ร่วมกันจัดหาและบริจาคสมทบ จนนำมาสู่การมอบของขวัญ ตามโครงการ“ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” เนื่องในวันเด็กและอำเภอทองผาภูมิในวันนี้ ซึ่งในงานดังกล่าวได้รับการต้อนรับจากเด็กและเยาวชนชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยในงานได้มีการแสดง รำตง ของเยาวชนชาวกะเหรี่ยงบ้านพิทุเย ท่ามกลางบรรยากาศในงานที่เต็มไปด้วยความสดชื่นและมีความสุข!!

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง!!

Related posts