“พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล พิธีถวายช้าง พิธีวางพวงมาลา และเปิดงานศาลเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563!!


วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยภูมิ, นายเทวพงษ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอภูเขียว, พ.ต.อ.ยรรยง จันทร์เขียวผกก.สภ.บำเหน็จณรงค์, พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน นับ 10,000 คน ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ”เจ้าพ่อพญาแล” พิธีถวายช้าง พิธีวางพวงมาลา และพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563
ณ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ…ที่ผ่านมา

Related posts