จาก❤️”ครูโอ๊ะ” สู่ใจครูทั่วไทย

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณและ ส่งความระลทึกถึงและความปรารถนาดีไปยังครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2569 ซึ่งในปีนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 64 ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

Producer : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
Co Producer : กรรณิกา พันธ์คลอง
Photographer& Editor : ณัฐวุฒิ วากะดวย

Related posts