“กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมของ พันเอก ประพัฒน์ จันทร์โอชา!!

เมื่อวานที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 18:30 ที่ วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพ

นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตอารีรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมของ พันเอก ประพัฒน์ จันทร์โอชา บิดาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นาย ภูดิท อินสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร นาย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคภูมิใจไทย และ นาย วิกรม กรมดิษฐ์ เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมด้วย

Related posts