“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมบูรณาการกับพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจสอบสินค้าและบริการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปีงบประมาณ 2563!!

วันที่ 23 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. พ.ต. เอกชัย ไสวงาม ชรก.กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.เป็นผู้แทนหน่วยร่วมบูรณาการกับพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจสอบสินค้าและบริการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน และงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ณ บริเวณ ดังนี้

1. ตลาดบางลำภู
2. ตลาดสดเทศบาล 1
3. ตลาดเทศบาล 2
4. ตลาดรถไฟ
5. ศูนย์การค้าฯ ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยมี นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์การจังหวัดขอนแก่น และ นางสาวมณีวรรณ พรหมพุทธา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ ผลการปฏิบัติไม่พบสถานประกอบการทำผิดกฎข้อบังคับของทาง พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมาย โดยเคร่งครัด ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

Related posts