“ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิด “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน!!

วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ อาคารรัฐสภา นางสาวณัฐธชลัยย์ มยูรศักดิ์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าพบนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมเพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับหนี้นอกระลบ โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ และนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมรับฟังด้วย สืบเนื่องจากกรณีเกษตรกรจังหวัดตรังผู้ประสบปัญหาหนี้สินนอกระบบที่เคยเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากท่านสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เมื่อช่วงเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา โดยในวันนั้นเมื่อผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้ว ก็ได้แถลงข่าวให้หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนหนี้นอกระบบ จนกระทั่งหลังจากกลับไป พี่น้องเกษตรกรก็ได้เข้าไปเจรจาในพื้นที่กับเจ้าหนี้ ก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหนี้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาที่วันนี้นางสาวณัฐธชลัยย์ มยูรศักดิ์ ได้เป็นตัวแทนพี่น้องเกษตรกรมาขอบคุณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
ทั้งนี้ การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เป็นภารกิจที่ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำให้สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทุกชนชั้น ภายใต้แนวคิด “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

Related posts