“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ มูลนิธิพระราหู ช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวนักเรียนที่มีฐานะยากจนและผู้พิการทางการได้ยิน!!

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2563 เวลา 10.30 น. โดยพ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย พ.ต. ขจรศักดิ์ บรรจงมณีวัฒน์ รองหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.,นายศราวุธ จิระพิทักษ์กุล
นายอำเภอบางสะพานน้อย,นายทนงศักดิ์ รุ่งรัศมี ปลัดอำเภอบางสะพานน้อย,นายสมนึก ยืดยาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลทรายทอง,นายเมธ สมบูรณ์วิถีหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นายปุณณวิช นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นางสาวสุขฤทัย สุขทวี นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เข้าพบปะให้กำลังใจในการ
เตรียมข้อมูลเพื่อมอบเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ และ มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง จาก”มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ”โดย ดร. หิมาลัย ผิวพรรณให้แก่ ครอบครัวนางจันทร์ คำดาว บ้านเลขที่ 164/3 หมู่ 8 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนักเรียนที่มีฐานะยากจน และ ผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 4 ราย ได้แก่
(1)เด็กหญิงสุภารัตน์ ประเสริฐสังข์ เกิด พ.ศ.2548 เรียนอยู่ที่ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ชั้น ม.3
(2)เด็กหญิงสุภาพร ประเสริฐสังข์ เกิด พ.ศ.2553 เรียนที่ ร.ร.บ้านไชยราช ชั้น ป.3
(3)เด็กชายสุรศักดิ์ ประเสริฐสังข์ เกิด พ.ศ.2555 เรียนที่
ร.ร.บ้านไชยราช ชั้น ป.1
(4)นายทองสา หลักคำ เกิด พ.ศ.2504 น้องชายต่างบิดาของนางจันทร์ คำดาว พิการทางการได้ยินเป็นใบ้ไม่มีเอกสารประจำตัว

ทั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของกอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอบางสะพานน้อย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จว.ปข.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.ปข.รวมทั้งมูลนิธิพระราหู เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวนักเรียน!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

Related posts