“นอภ.เก้าเลี้ยว ห่วงใยข้าราชการ ประชาชน เร่งป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19!!

วันนี้(23 มี.ค.63)นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้จัดให้มีอ่างล้างมือ เจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แจกหน้ากากอนามัย

จัดเก้าอี้นั่งให้ห่างกัน 1.5 เมตร แก่ผู้มาติดต่องานราชการ ณ ทีว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว!!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

Related posts