“นอภ.เก้าเลี้ยว!!นำหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องปฏิบัติการ ฉีดน้ำ ล้าง ขัดถู ฉีดน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID- 19!!

วันนี้เวลา 19.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหน.ก.บริหารงานปกครอง /ผช.สสอ../จนท.ตำรวจ /ท้องถิ่นอำเภอ/สัสดีอำเภอ /นายกอบต.เขาดินพร้อมปลัดอบต.และจนท./อสม./กำนันผู้ใหญ่บ้าน /จิตอาสา ตำบลเขาดินประมาณ 200 คน

ได้ปฏิบัติการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID- 19 ด้วยการฉีดน้ำล้าง ขัดถู ฉีดน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโรค ให้สามารถระงับยับยั้งได้อย่างเบ็ดเสร็จ ณ ถนนและลานฟุตบาทบริเวณตลาดเจ้าค่ะ ต.เขาดิน

โดยได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากอบต.หัวดง /อบต.มหาโพธิ แห่งละ 1 คัน และจากอบต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ 2 คัน รวมทั้งหมด 4 คัน แล้วเสร็จในเวลา 20.30 น.!!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

Related posts