“นอภ.เก้าเลี้ยว ร่วมกับ เกษตรอำเภอ, ท่องถิ่นอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศและในประเทศ ที่กักกันตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโควิด 19!!

วันนี้ (31 มี.ค.63) เวลา16.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยวได้ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอ นางดวงมณี พุทธรุ่งโรจน์ ท้องถิ่นอำเภอ เพื่อตรวจเยี่ยม

ติดตามบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศเยอรมัน มาจากพัทยา มาจากกรุงเทพฯ ที่กักกันตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโควิด 19

ที่ ม.5 บ.กันยารัตน์ ต.หนองเต่าจึงให้คำแนะนำดูแลตนเองและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด19 และกักกันตัวเองให้ครบ 14 วันด้วย!!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

Related posts