“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู”ให้ จนท.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจุดตรวจควบคุมการระบาดไวรัส Covid -19 !!

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63 เวลา 21.30 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.เดินทางให้กำลังใจพร้อมมอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลังและถุงยังชีพจาก”มูลนิธิพระราหู” และสังเกตุการณ์ปฏิบัติงานของจุดตรวจตำบลคลองวาฬ โดยมี นายมาโต โตทอง กำนันตำบลคลองวาฬพร้อมด้วยนายสายฝน สอนจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 นายอำพล จันทร์ดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน กำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมการระบาดไวรัส Covid -19 ณ จุดตรวจในพื้นที่ตำบลคลองวาฬอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต่อจากนั้น เดินทางให้กำลังใจมอบน้ำดื่ม และเครื่องดื่มชูกำลัง รวมทั้ง ถุงยังชีพจาก “มูลนิธิพระราหู” และสังเกตุการณ์ปฏิบัติงานของจุดตรวจตำบลดอนทราย โดยมี นางวันเพ็ญ ขาวคง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านดอนทรายพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุด ชรบ. จำนวน 10 นาย กำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมการระบาดไวรัส Covid -19 ณ จุดตรวจในพื้นที่ตำบลบ้านดอนทราย อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ

Related posts