“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ปันสุข นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”มอบให้ชาย ลูก 2 อาชีพเก็บของเก่าส่งลูกเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน!!

เมื่อวันที่18 พ.ค.63 เวลา 11.30 น.
พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย ร.อ.ภาคิน นีสันเทียะ หน.ชรต.111 กอ.รมน.จว. ประจวบฯ

พร้อมมอบน้ำดื่ม และถุงยังชีพจาก”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ให้กับนายประจวบ เทียนจำรัส อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10/2 ถนนเลียบทางรถไฟ- คลองวาฬ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยเหลือขั้นต้นและมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อให้ซักใช้ได้

โดยนายประจวบ เทียนจำรัส มีอาชีพเก็บขวดพาสติกและของเก่าขาย มีรายได้น้อยประมาณวันละไม่เกิน 200 บาทเช่าบ้านเดือนละ1,500บาทและส่งเสียบุตรเรียนหนังสือ 2 คนซึ่ง กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.จะเข้าติดตามพร้อมประสานการช่วยเหลือให้ต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

Related posts