“รอง ผบช.น.พร้อมด้วย ผบก.จร.นำข้าราชการ ตร.ในสังกัด บก.จร.ร่วมรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จากบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)!!

วันอังคารที่ 19 พ.ค.63 เวลา 10.30 น.
พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.(น.6) เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร.(จ.1),พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก. จร.(จ.2),พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.จร.(จ.7), พ.ต.อ.สืบสด สิงหเสนี ผกก.ฝอ.บก.จร.(นก.อก.1), พ.ต.อ. เศรษฐพันธ ์ ศรีสาคร ผกก.1 บก.จร.(นก.1)และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.จร. ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จากบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)จำนวน 600 ชุด

เพื่อสำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนปลูกจิตชุมชนบ่อนไก่ ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ ตามนโยบายของ ตร. ในโครงการ”รับอาหารฟรีครับ” ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 2 บก.จร. !!

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

Related posts