“กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับธ.ก.ส.ประจวบคีรีขันธ์ และเกษตรจว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมมอบเงินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร มอบเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพืชผักสวนครัว “ธ.ก.ส.”ปันสุข…คลายวิกฤต”

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จัวหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกิจกรรมการมอบเงินตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยนายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์,นางอุไร ชุมพงศ์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาประจวบคีรีขันธ์

นำเยี่ยมชมมอบเงินและพบปะเกษตรกร มีนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมให้คำแนะนำแก่เกษตรกร พร้อมมอบต้นกล้าและพืชผักสวนครัวให้ นายสามารถ ฯ เพื่อร่วมโครงการ ธ.ก.ส.”ปันสุข…คลายวิกฤต”

ซึ่ง ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ จะมีเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเช่น ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง มะเขือ มะละกอ เป็นต้น ให้เกษตรกรและประชาชน นำไปปลูกเพื่อประกอบอาหารในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

Related posts