“รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธานการประชุมและตรวจเยี่ยมสถานที่สอบของข้าราช ตร.ด้านงาน สส.และทำหน้าที่สอบสอบสวนคดี ของ บก.สส.ภ.3 และ ภ. จว.นครราชสีมา ตาม“ โครงการยกย่องข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ดีเด่น ประจำปี 2563 ของ ตำรวจภูธรภาค 3 !!

วันนี้ ( 20 พ.ค.63 ) ระหว่างเวลา 09.00 –12.00 น.พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ภ.3 ได้เดินทางไปประชุมและตรวจเยี่ยมสถานที่สอบของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสอบสวน และทำหน้าที่สอบสอบสวนคดี ของ บก.สส.ภ.3 และ ภ.จว.นครราชสีมา ตาม“ โครงการยกย่องข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ดีเด่น ประจำปี 2563 ของ ตำรวจภูธรภาค 3 “ โดยได้ไปตรวจเยี่ยม ดังนี้ คือ

1.บก.สส.ภ.3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2.ห้องประชุมไทรทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
3.ห้องประชุมเทศบาล ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
4.ห้องประชุมเทศบาล ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราช การตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี และพัฒนาคุณภาพของข้าราชการตำรวจดังกล่าว ตำรวจภูธรภาค 3 โดย พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น และได้มอบหมาย พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช. ภ.3 เป็นผู้ดำเนินการตามนโยบาย

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี มีคุณภาพและมีความกระตือรือร้นต่องานในหน้าที่มากขึ้น
2.เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง และมีข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี เข้าร่วมโครงการครบทุกหน่วย


3.เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษประจำปี รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
4.เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น เชื่อถือ ศรัทธาและไว้วางใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดีมากขึ้น!!

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

Related posts