“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ห่วงใย นำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปันสุข มอบถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และด้อยโอกาส!!

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.63 เวลา13.30 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัด ป.ข.(ท.)พร้อมด้วย นายวรรธนันท์ วิริยะเสรีกุล กำนัน ต.ห้วยทราย ,นางบุบผา รักษาเวียง ผญบ.ม.9 ต.ห้วยทราย ,นางสำลี ลิ้มสมัย ผอ.รพ. สต.บ้านห้วยน้ำพุ ,นางสาวเกวลิน โมรา พัฒนาการอำเภอ,น.ส.นิชาภัฒน์ วราวัฒน์ชยากร ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.ห้วยทราย และ น.ส.พิชญ์สินีย์ กอสุจริตกุล จนท.สนับสนุนปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จ.ประจวบฯ,นายปุณณวิช นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้ร่วมเดินทางไปพบปะให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม จาก ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ “ โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และเมล็ดพันธุ์ผักจากพัฒนา การอำเภอ ข้าวสารอาหารแห้งจาก อบต.ห้วยทราย หน้ากากผ้าพร้อมเจลล้างมือจากศูนย์ไร้ที่พึ่งฯ แพมเพิสจากกอ.รมน.ประจวบฯ

พร้อมการจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากศูนย์ไร้ที่พึ่งฯต่อไป จำนวน 8 ราย ดังนี้ 1.นางสายหยุด บุษบงค์ อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 120 ม.9 ต.ห้วยทราย เมือง จ.ประจวบฯ 2.นางทองขาว ดีรักษา อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122 ม.9 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 3.นางบุญพา อินทร์เปี่ยม อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 136 ม.9 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 4.นางลำพัว ทับเพียน อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 143 ม.9 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 5.นายต้น ธานีรัตน์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 228 ม.9 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 6.นางนิด เทศแท้ อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 136 ม.9 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 7.นางชุ่ม นุชเนตร อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 264 ม.9 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 8.นางพิน พุ่มบาน อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 249 ม.9 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการตามสิทธิ แต่มีความเดือดร้อนสำหรับรายที่ใช้แพมเพิสซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวซึ่งปัจจุบันประกอบอาชีพยากลำบากต้องการความช่วยเหลือเป็นแพมเพิสจากผู้ใจบุญเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

Related posts