“สช.เดินหน้าต่อ MOU ร่วมอีก 4 พันธมิตร สานต่อการเรียนออนไลน์!!

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิ การคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมลงนาม เพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโล ยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ (MOU) กับ 4 หน่วยงานพันธมิตรเพื่อสานต่อการเรียน Online โดยมีผู้แทนทั้ง 4 หน่วยงานเข้าร่วมลงนาม ฯ ได้แก่ นายอนุสรณ์ ดำรงธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) นายโชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจออนไลน์ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นายณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท NEXTGEN EDUCATION จำกัด และนางสาวปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ ผู้จัดการและครูใหญ่โรงเรียนสอนภาษาโค้ชชิ่ง อิงลิช เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายอรรถพล กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนหลายแห่งมีการจัดการเรียนการสอนมานานแล้ว และมีคุณภาพด้วย มาจนถึงวันนี้ที่เกิดวิกฤต COVID 190 ทำให้โรงเรียนเอกชนหลายแห่งสามารถเดินต่อไปได้เลย ซ฿งต้องขอบคุณพันธมิตรทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วมงานกับเรา ถือว่าเป็นการช่วยการศึกษาไทยด้วย เพราะว่า หน่วยงานที่เข้ามาร่วมกับเราล้วนแล้วแต่ให้บริการการเรียนการสอน Online ฟรีทั้งสิ้น

นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในวันนี้ 4 หน่วยงานที่เข้ามาร่วมแชร์คอนเทนต์ หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ นั้น มีความหลากหลายมากขึ้นได้แก่ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน 1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี ประเภท คีย์บอร์ด/เปียโน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยสามารถเข้าเรียนฟรี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 1 กรกฎาคม 2564 2) สื่อการเรียนรู้ PowerPoint วิชาดนตรี ประเภท คีย์บอร์ด/เปียโน ที่ประกอบไปด้วย ความรู้ดนตรี โน้ตเพลง และ กิจกรรมแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 1 กรกฎาคม 2564 และ 3) โปรแกรมคอร์สเรียนเปียโนออนไลน์ รูปแบบ Interactive เพื่อฝึกซ้อมแบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียน จำนวน 100 บัญชี โดยมีระยะเวลาเรียน 6 เดือน และรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์สำหรับผู้ผ่านกิจกรรมแบบทดสอบหลังเรียน สามารถเข้าใช้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลาเรียน 1 ปี ซึ่งเปิดให้ขอรับ username และ password ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลาเรียนคอร์สเรียนเปียโนออนไลน์ 6 เดือน เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งระยะเวลาเรียนนับจากระยะเวลาขอรับ username และ password

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุน VLEARN พร้อมเรียนรู้ที่บ้าน และทุกที่ ทุกเวลา Learn at Home แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนและการเรียนการสอนจากที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) Vworktools เครื่องมือสนับสนุนการเรียน การสอน Chat VDO Call การจดบันทึก ประกาศ แบบฟอร์มขออนุมัติต่าง ๆ 2) VClass Assignment ห้องเรียนออนไลน์ สั่งงานและส่งการบ้านได้ทันที 3) VContent คลังบทเรียนและคลังข้อสอบ 4) VSchool บันทึกฐานข้อมูลครู นักเรียน แผนการเรียนการสอน และสมุดพกดิจิทัล 5) VRoom VDO Conference เรียนรู้พร้อมกันแบบเรียลไทม์ สามารถเข้าใช้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้แล้วตั้งแต่วันนี้ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2563

บริษัท NEXTGEN EDUCATION จำกัด สนับสนุน 1) แอพพลิเคชั่น Clever Math ให้ ครู ผู้สอน โรงเรียน และนักเรียน ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ในรูปแบบเกมส์ 2) อบรมการใช้งานและใช้งานแอพพลิเคชั่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน เป็นเวลา 1 ปี ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท NEXTGEN EDUCATION จำกัด สามารถเข้าใช้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนสอนภาษาโค้ชชิ่ง อิงลิช สนับสนุนหลักสูตรการอบรมเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะให้ครูทั่วประเทศ โดยอาจารย์ชาวต่างชาติทางระบบ Online (โดยใช้โปรแกรม Zoom ของทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) และคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนสำหรับนักเรียนในโรงเรียน และสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่นักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหรือทำรายการ

ต้องขอขอบคุณทั้ง 4 หน่วยงานในวันนี้ และมาจนถึงวันนี้เรามีพันธมิตรจำนวนทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการศึกษา Online ของ “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” (Opec Digital Learning Center : ODLC) ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. ได้ 2 ช่องทาง คือ ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (www.opec.go.th) เลือกหัวข้อ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. (https://odlc.opec.go.th/) หรือสามารถเข้าใช้บริการได้ที่หน้าเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. โดยตรงที่URL https://odlc.opec.go.th/ จากนั้น เลือกโรงเรียนต้นทางที่ให้บริการ กรอกข้อมูลพื้นฐานตามที่ระบบร้องขอ ก็สามารถเริ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ได้ทันที โดยโรงเรียนเอกชนสามารถใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนแบบปกติได้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้เข้าเรียนเพื่อติดตามและประเมินผลในลำดับต่อไป สามารถสอบถาม ได้ที่ 022821000 นายอรรถพล กล่าวทิ้งท้าย!!

Related posts