ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมหน่วย ทร.พื้นที่กทม.-ปริมณฑล

วันนี้ (16 ต.ค.63 ) เวลา 09.20 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กรุงเทพและประมณฑล ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย และตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ จากนั้นได้ให้โอวาทและทักทายกำลังพลจากหน่วยต่างๆ ที่เข้าร่วมในพิธี

โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวแก่กำลังพลว่า “หน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย หน่วยต่าง ๆ ทั้งส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ ส่วนการศึกษา และส่วนกำลังรบ มีความสำคัญยิ่งต่อกองทัพเรือในการอำนวยการเพื่อการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุตามนโยบายของกองทัพเรือ นั่นก็คือ “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ”

กองทัพเรือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถให้สมกับความที่ว่า “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ” ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานของกองทัพเรือสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีโดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงาน รวมทั้งจากกำลังพลทุกนายที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณด้วยความจริงใจ ผมขอให้ท่านทั้งหลายจงมุ่งมั่น และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้กองทัพเรือมีความเจริญก้าวหน้าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งขอให้ช่วยกันดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ปีงบประมาณ 2564 ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปจากหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและปริมณฑล ถึงผลการปฏิบัติและอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ก่อนเดินตรวจพื้นที่การปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ภายในอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ด้วยความสนใจ ก่อนเดินทางกลับ

Related posts