“ผวจ.จว.ประจวบฯ มอบหมาย พ.อ.กรกานต์ รอง ผอ.กอ.รมน. จว.ประจวบฯ พร้อมคณะ นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู”ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้จำนวน 2 ราย!!

วันที่ 22 ต.ค.63 เวลา 17.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้แทน ดร.พัลลพ สิงหเสนี ผวจ. จว.ประจวบคีรีขันธ์/ผอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ นายพิชิต สันติเมธากุล อดีตรองนายกเทศ มนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนร้านเกาะหลักค้าไม้ นายสมเกียรติ ศรีสุด ผู้แทนร้านอาหารมองดู นางน้ำอ้อย ศศิงาม ประธานชุมชนหน้าสถานีรถไฟและนางอำพรรณ ชัยจักร์ ประธานชุมชนเกาะหลัก

ร่วมลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ จำนวน 2 ราย คือนางอำพันธฯอายุ 85 ปี พักอาศัยในชุมชนหน้าสถานีรถไฟ และนายสมชายฯ อายุ 64 ปี พักอาศัยในชุมชนเกาะหลัก โดยทั้ง 2 คน มีญาติคอยดูแลตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถไปประกอบอาชีพนอกบ้านได้ มีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล เพื่อจัดซื้ออาหารกระป๋องทางการแพทย์ อุปกรณ์ทำความสะอาดทางการแพทย์ ซึ่งมีราคาสูง มีส่วนราชการเข้ามาดูแลด้านการรักษาพยาบาล

ต่อจากนั้นคณะฯได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ เป็นข้าวสารอาหารแห้งจาก”มูลนิธิพระราหูโครงการใจถึงใจ”โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ แพมเพิส จากสโมสรไลอ้อนส์หัวหิน โดย คุณเฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงศ์ ไข่ไก่ จากร้านเกาะหลักค้าไม้ น้ำดื่ม จากบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ปราณบุรี และร้านอาหารมองดู พร้อมกับให้กำลังใจในการดูแลผู้ป่วย และจะนำผู้ใจบุญมาร่วมใหัการช่วยเหลือในโอกาสต่อไป!!

#ประชาสัมพ้นธ์ กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์!!

Related posts