“อีกหนึ่งความสำเร็จ หจก.พอเป็นเย็นใจ” ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 โรงผลิตจากทั่วประเทศ ที่ได้รับการสัมภาษณ์และถ่ายทำจากกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมงานจากกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล มาเยี่ยมชมโรงงานผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอเป็นเย็นใจ พร้อมทีมงาน นำโดย ดร.พท.สมหมาย พัฒนดิลก (candidate) ตำแหน่ง CEO หุ้นส่วนผู้จัดการ นายอริน ตรีเนตร์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต และ พทป.อภิชัย เอียดผอม ตำแหน่งที่ปรึกษาสุขภาพและความงาม ร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากทีมงานกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด พอเป็นเย็นใจ ดำเนินกิจการมากกว่า 11 ปี ยึดมั่นในคุณภาพและบริการ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันโรงผลิตได้ใช้เทคโนโลยี Thailand 4.0 ในการผลิต สอดรับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล นับเป็น Model สมุนไพร Thailand 4.0 เพื่อการส่งออก สินค้ามีการส่งออกไปยังหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอเป็นเย็นใจ
โทร 081-626-2805, 086-155-1709
ไลน์ sommaip3
เมล์ phorpenyenjai@gmail.com

Related posts