“ผบ.ทร.” ลงพื้นที่ระนองตรวจเยี่ยม นป.สอ.รฝ.451 เกาะช้าง

พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และ นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งในพื้นที่ทะเลอันดามัน ประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 451 เกาะช้าง จังหวัดระนอง โดยมี พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ผบ.ทร.ได้ขึ้นแท่นรับการเคารพ และให้โอวาทแก่กำลังพล ก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบถึงภารกิจหน้าที่ตลอดจนอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

ในขณะที่ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล ก่อนเดินทางเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในหน่วย

พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล มีใจความสำคัญ ความว่า หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 451 นับเป็นหน่วยเฉพาะกิจอีกหน่วยหนึ่งของกองทัพเรือ ที่มีภารกิจสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามทางทะเล คุ้มครองเรือประมงไทย และตรวจการณ์ทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ กับสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือของทัพเรือภาคที่ 3 ซึ่งต้องปฏิบัติการต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอให้กำลังพลทุกนาย มีความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนของกองทัพเรือ ปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้า ในการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดไป โดยผู้บังคับบัญชาทุกนาย มีความห่วงใยและจะติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกรูปแบบต่อไป พร้อมทั้งเน้นย้ำ ในความเข้มข้นของการเฝ้าตรวจการณ์ทางทะเลทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางยุทธการ และยุทธวิธี

“สิ่งสำคัญที่ผมขอให้กำลังพลทุกคน จะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตลอดเวลา นั่นก็คือ การปฏิบัติทุกภารกิจต้องมีการวางแผนที่ดี มีการฝึกทบทวนอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความชำนาญสูงสุด สามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกการตราทางเป้า การฝึกหน้าที่ประจำอาวุธของหน่วย การฝึกกำลังพลให้มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ ไม่ประมาท ปฏิบัติงานทุกภารกิจต้องร่วมแรง ร่วมใจกัน ทำงานประสานสอดคล้องอย่างมืออาชีพ นำทุกบทเรียนสำคัญที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมา ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และเนื่องจากพวกท่าน ต้องปฎิบัติงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้นการให้ความสำคัญในการสร้างมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยประสบการณ์การทำงานของพวกท่านทุกคน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในสภาวะแวดล้อมของพื้นที่เป็นอย่างดี มีคุณลักษณะของความเป็นชาวเรือ ที่มีรูปแบบการทำงานเป็นทีม มีความอดทน และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่จะทำให้การปฏิบัติภารกิจนับต่อจากนี้ไป บรรลุผลสำเร็จในทุกภารกิจเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงทางทะเลที่จะส่งผลให้ กองทัพเรือเป็น กองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจตลอดไป”

สำหรับหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจในการสนับสนุนกำลังทางเรือในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ มีภารกิจในการตรวจการณ์ทางทะเลพื้นที่ชายแดนทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ โดยการตรวจการณ์ทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบและเฝ้าตรวจตราสิ่งผิดกฎหมายในทะเล การลักลอบการค้าน้ำมันเถื่อน การลักลอบลำเลียงสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร และการทำประมงผิดกฎหมาย การคุ้มครองเรือประมงตลอดจนการสกัดกั้นผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปรกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ โดยเกาะช้างเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของจังหวัดระนอง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง มีพื้นที่ประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองระนอง 20 กิโลเมตร และห่างจากเกาะพยาม 4 กิโลเมตร

Related posts