ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ เริ่มเปิดทำการ 19 เม.ย.นี้

 

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 จากอาคารศาลจังหวัดสระบุรี ชั้น 4 เลขที่ 42 หมู่ที่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปยังอาคารที่ทำการศาลหลังใหม่อาคารศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยเริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่มีอรรถคดีหรือต้องการติดต่อราชการสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3622 4293-6 ต่อ 222 หมายเลขโทรสาร 0 3622 4297

ทั้งนี้ ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีครอบคลุม 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานี โดยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังนี้

1. คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือการประพฤติมิชอบ

2. คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทำความผิดฐานฟอกเงิน หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอื่นในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ฯ

3. คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลในความผิดเกี่ยวกับการเรียก รับ ยอมจะรับ หรือให้ ขอให้ รับว่าจะให้ ทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือใช้อิทธิพล เพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ หรือไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำใดตามกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น

4. คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กำหนดให้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระทำความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลตาม 1–4

6. คดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จ

7. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

Related posts