โฆษกศาลฯ เผย “ขรก.สนง. อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1” ติดเชื้อโควิด-19 จริง เร่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ-คัดกรองแล้ว

 

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ชี้แจงกรณีปรากฏเป็นข่าวข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ว่า จากการตรวจสอบทราบว่าเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งกรณีดังกล่าวสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ได้รายงานมายังศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ สำนักการแพทย์ สำนักงานศาลยุติธรรมแล้ว โดยสำนักงานศาลยุติธรรมได้ประสานให้ข้าราชการดังกล่าว จัดทำไทม์ไลน์พร้อมให้ความร่วมมือต่อการสอบสวนโรคกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานมีหน้าที่สอบสวนโรคแล้ว

ทั้งนี้ ด้านการจัดการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ได้มีการประสานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข 49 ของกรุงเทพมหานครที่ดูแลในเขตพื้นที่ ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแล้ว ส่วนบุคลากรภายในของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ขณะนี้ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองและตรวจหาเชื้อ รวมถึงกักตัวผู้มีความเสี่ยงเพื่อดูอาการตามมาตรการทางสาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 49 แจ้งว่าด้วยรูปแบบอาคารที่โปร่งโล่ง การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อมีน้อย จึงมีความเสี่ยงต่อผู้ร่วมงานอื่นในอัตราไม่สูงนัก

โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวตอนท้ายว่า สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ถือเป็นหน่วยงานธุรการที่ไม่มีประชาชนติดต่อราชการทางด้านคดีโดยตรง และห้องทำงานของผู้ติดเชื้อแยกต่างหากจากผู้อื่น ดังนั้นประชาชนทั่วไปจึงไม่มีความเสี่ยง โดยการมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ยังคงมาตรการเข้มงวดไว้อย่างสม่ำเสมอในทุกพื้นที่

Related posts