โฆษกกองทัพเรือ ส่งต่อถุงยังชีพและสิ่งของบริจาค แก่รองปลัดกระทรวงกลาโหม ช่วยเหลือปชช.ช่วงโควิด

 

พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับและรับมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค จาก พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ประกอบด้วย ถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด, ข้าวสาร ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง และ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 4 ลัง (720 ซอง) ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชั้น 9 ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก คุณมนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี รุ่นที่ 71 และนายสุธี เกียรติพัฒนกุล ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพบก (พสบ.ทบ.) มีความประสงค์เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้

Hits: 60

Related posts