เอส.พี.พลาสติก มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 

คุณจิรนิษฐ์ อัครธนกุลกิตติ์ รองประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.พลาสติก อินดัสตรี จำกัด และนายรัฐโรจน์ อัครธนกุลกิตติ์ กรรมการผู้จัดการ มอบเครื่องช่วยหายใจแบบ Mobile (สั่งผ่านมือถือ) มูลค่า 600,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยมี นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ รับมอบ

Related posts