“ราชทัณฑ์” แจงอาหารในเรือนจำ ได้มาตรฐาน ยึดหลักโภชนาการ ตามสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย

 

“ราชทัณฑ์” ยืนยันให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพอาหารผู้ต้องขัง ในทุกขั้นตอนการประกอบอาหารตามสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย

วันนี้ (17 ก.ค.64) กรมราชทัณฑ์ ขอชี้แจงถึงกรณีที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 คอลัมน์ห้องร้องทุกข์ “ระบุถึงอดีตนักโทษจากเรือนจำพิเศษธนบุรี ร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เนื่องจากเคยทำงานสูทกรรมรับผิดชอบด้านอาหารผู้ต้องขัง ได้เห็นเจ้าหน้าที่ทั้งดีและไม่ดี บางคนทำอาหารไม่สะอาดได้อยู่นาน ส่วนคนเอาใจใส่ทำดีมีรสชาติถูกย้ายไปหมด ห่วงเพื่อนในเรือนจำจะไม่ได้กินดี” นั้น

กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า การปฏิบัติงานด้านสูทกรรมของเรือนจำพิเศษธนบุรี รวมถึงเรือนจำ และทัณฑสถานอื่น ๆ ได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการจัดอาหารให้กับผู้ต้องขังอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญตั้งแต่ด้านการจัดซื้อ การตรวจรับ การจัดรายการอาหารตามหลักโภชนาการ รวมทั้งเรื่องคุณภาพอาหาร ความสะอาด และการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเข้าตรวจสอบ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ในส่วนของรสชาติ เนื่องด้วยผู้ต้องขังอาจมีความชื่นชอบที่แตกต่างไปในแต่ละบุคคล ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จึงเน้นให้มีการประกอบอาหารและปรุงรสชาติ โดยยึดหลักโภชนาการ เช่น การลดปริมาณโซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการมากที่สุด ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดสภาวะสุขภาพที่ดีของผู้ต้องขัง ด้วยการกินอาหารที่ดี มีประโยชน์อย่างเพียงพอ และเหมาะสม

Hits: 70

Related posts