ศาลเยาชนและครอบครัวกลาง รับมอบหุ่นยนต์ ATOMIC

 

วันนี้ (6 ส.ค.64) เนื่องในโอกาส “วันรพี” วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับมอบหุ่นยนต์ ATOMIC หุ่นยนต์ต้อนรับอัตโนมัติจาก ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี และประธาน บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 2 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

หุ่นยนต์ ATOMIC เป็นหุ่นยนต์ต้อนรับอัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาจาก บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด โดย ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล และทีมงาน มีคุณสมบัติเป็นหุ่นยนต์ต้อนรับ สามารถทักทาย สอบถาม และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาติดต่อราชการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ ตัวหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยระบบไลดาร์ (Lidar) สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างอัตโนมัติ และทำ Mapping ด้วย SLAM ทำให้สามารถให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการศาลได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย

Related posts