บ.เอกชน บริจาคชุด PPE ให้รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

 

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด และ บริษัท วีระสตีล จำกัด โดย คุณสุวรรณี ลีลาประชากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท และ คุณพัชรี แซ่พุ้น ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารการขายลูกค้าบุคคลธนกิจ 1 ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบริจาคชุด PPE จำนวน 200 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการตรวจรักษา ร่วมถึงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ด้วย และในการนี้พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ร่วมมอบสิ่งของในครั้งนี้ด้วย โดยมีนาวาเอก สมพร ระวิงทอง รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝ่ายบริหาร นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝ่ายศึกษาและวิจัย และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

 

Related posts