สภท. ขอบคุณจิตอาสา ฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัสป้องกันโควิด-19

 

พ.ต.ท.ไชยยันต์ ชูสกุล รองผู้กำกับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ และ อ.จรัสพงศ์ อนุชาติบุตร อาสาวชิระ 81-52 “ทีมงานทำดีในความมืด” นำเครื่องฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัสป้องกันโควิด-19 บริเวณที่ทำการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆ ที่กระจายอยู่ในอากาศในพื้นที่ในส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สี่แยกการเรือน เขตดุสิตกรุงเทพฯ

โดยนายอนันต์ กล่าวขอบคุณจิตอาสา ทั้ง 2 ท่านที่เสียสละเวลามาทำงานให้กับส่วนรวม ถึงแม้จะมีงานที่ทำประจำอยู่แล้ว แต่ในช่วงเวลาว่างเว้นจากการปฏิบัติงาน ก็ยังทำตนเป็นจิตอาสาสาธารณะ มาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส ตามอาคาร บ้านเรือน ชุมชนต่างๆ ผมขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้ในการทำงาน

และในโอกาสต่อไปทางสมาคมฯ จะให้การสนับสนุนในเรื่องของชุด PPE และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับป้องกันในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส ซึ่งจิตอาสาต่างๆ เหล่านี้ ทำด้วยใจสาธารณะ บางครั้งต้องควักเงินส่วนตัวออกมาซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากในช่วงวิกฤตที่สำคัญอย่างนี้ยังเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

Related posts