รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชิญร่วมสมทบทุน เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญร่วมสมทบทุน เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 โดยสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อร่วมบริจาคผ่านบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์”….. เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

นางสาว ปรียาดา บัวสมบุญ (หมอพลอย) ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง เฉพาะในจังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ส่งผลให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามารับบริการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักใน ICU ปัจจุบันจำนวนเตียงที่เปิดรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่เพียงพอ มีผู้ป่วยรอเตียงจำนวน 30-40 คนต่อวัน ทางโรงพยาบาลได้เปิดหอผู้ป่วยเกล็ดแก้วและหอผู้ป่วยดงตาลเป็นหอผู้ป่วยส่วนขยายของโรงพยาบาลจำนวน 180 เตียง และ 110 เตียงตามลำดับ และอาจจำเป็นต้องขยายเตียงเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการปรับปรุงสถานที่และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 11 รายการ ได้แก่

1. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,271,028 บาท

2. อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ PAPR จำนวน 20 ชุด ราคาชุดละ 42,000 บาท

3. เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (EKG monitor) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700,000 บาท

4. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 500,000 บาท

5. ชุดวัดและติดตามคลื่นสมองขณะให้ยาระงับความรู้สึกตัว จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 350,000 บาท

6. Smart Wheelchair จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 120,000 บาท

7. เครื่องผลิต oxygen ขนาด 10 ลิตร จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 36,000 บาท

8. เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วย กระบอกฉีดยา จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 70,000 บาท

9. หน้ากาก P100 พร้อม filter จำนวน 50 ชุด ราคาชุดละ 1,250 บาท

10. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดหนีบนิ้ว Oximeter จำนวน 100 ชิ้น ราคา ชิ้นละ 350 บาท

11. O2 Flowmeter 0-70 LPM.O2 Adapter Chemetron จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 7,800 บาท

ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามรายการที่แจ้งไว้ หรือบริจาคเงินผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ “เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19” โดยบริจาคผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” เลขที่บัญชี 302-2-60354-6 ทั้งนี้สามารถส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อขอรับใบเสร็จได้ทาง Line ID: @318dthxs นอกจากนั้นยังสามารถร่วมบริจาคเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของต่าง ๆ ตามกำลังศรัทธาได้ที่ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 163 หมู่ 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 หมายเลขโทรศัพท์ 038-933905 , 096-8413644

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเพื่อผู้ป่วย และมอบกำลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์ของโรงพยาบาลด้วยดีตลอดมา

Related posts