ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ ก่อนเกษียณอายุราชการ

 

ในระหว่างวันที่ 27 ที่ 30 สิงหาคม 2564 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมคณะ มีกำหนดเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ โดยในวันนี้ (28 ส.ค.64) ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปยัง สถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 จังหวัดสตูล เพื่อตรวจดูความก้าวหน้า ในการสร้างสถานีเรดาร์เสริมการตรวจการณ์ตามแนวชายแดนทางทะเล จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เกาะกะเบ็ง เพื่อเยี่ยมขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งให้กำลังใจและชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 ที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเท จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป

สำหรับหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 452 เป็นหนึ่งในหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งในสังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่ประจำอยู่ในพื้นที่ต่างๆ มีภารกิจในการเสริมสร้างความมั่นคงและการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีภารกิจในการตรวจการณ์ทางทะเลพื้นที่ชายแดนทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือโดยการตรวจการณ์ทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ และเข้าตรวจตราสิ่งผิดกฎหมายในทะเล การลักลอบการค้าน้ำมันเถื่อน การลักลอบลำเลียงสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรและการทำประมงผิดกฎหมาย การคุ้มครองเรือประมง ตลอดจนการสกัดกั้นผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย

แม้จะนับถอยหลัง ครบเกษียณอายุราชการ ในเดือนกันยายนนี้ แต่ พลเรือเอก ชาติชาย ก็เดินสายตรวจเยี่ยมหน่วยของกองทัพเรือทุกหน่วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการรับทราบถึงอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นการเยี่ยมบำรุงขวัญและขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

Related posts