ลงนาม MOU นำร่อง เชื่อมโยงข้อมูลและส่งต่อข้อมูลผู้เสียหาย

 

 

วันนี้ (6 ก.ย.64) นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และพันตำรวจเอกกฤษฎางค์ จิตตรีพล ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่อง การเชื่อมโยงข้อมูลและส่งต่อข้อมูลผู้เสียหาย เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ โดยมี นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนฯ และผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

การลงนามความร่วมมือและสนับสนุนการให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย อำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลคดีเยาวชนและครอบครัว ระหว่างหน่วยงานในการให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว ในโอกาสแรกที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวก รวดเร็ว ผู้เสียหายและครอบครัว การได้รับคำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือเยียวยาในทันทีสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา

 

 

Related posts