โฆษกกองทัพเรือ รับรางวัลนักเรียนเก่าปทุมคงคาดีเด่น ประจำปี 2564

นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา มอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรนักเรียนเก่าปทุมคงคาดีเด่น ประจำปี 2564 สาขาผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนปทุมคงคา ให้แก่ พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ นักเรียนเก่าโรงเรียนปทุมคงคา รุ่น 75 โดยมี พันตำรวจเอก จีรเดชน์ เหมจินดา นายกสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา, นายฉัตรชัย วุฒิศรุต อุปนายกสมาคมฯ, พันตำรวจเอก ดร.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร และนายฐิติพันธ์ เกียรติตั้ง อุปนายกสมาคมฯ ร่วมมอบ ณ สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

Related posts