ผบ.ทร. เดินสาย “เยี่ยม-อำลา” หน่วยชายแดนภาคตะวันออก “ชื่นชม” กำลังพลปฏิบัติภารกิจในรอบปีที่ผ่านมา

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2564 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ภาคตะวันออก เยี่ยมขอบคุณกำลังพลในพื้นที่จันทบุรีและตราด โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ

โดยวานนี้ (7 ก.ย.64) ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แสดงความชื่นชมในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบในรอบปีที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เตรียมการด้านองค์บุคคลองค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธีของหน่วย ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ รวมทั้งการปฏิบัติงานทุกภารกิจต้องมีการวางแผนที่ดี มีความไม่ประมาท

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลเกาะกูด เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการศึกษา ที่กองทัพเรือ และ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ร่วมกันมอบให้แก่ โรงพยาบาลเกาะกูด และ โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด

สำหรับในวันนี้ (8 ก.ย.64) ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางไปยัง ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด เพื่อขอบคุณกำลังพลและแสดงความชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในรอบปีที่ผ่านมา จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวแก่กำลังพลฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผมปฏิบัติราชการในกองทัพเรือมากว่า 37 ปี ผมมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า ทุกหน่วยงานของกองทัพเรือ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ล้วนเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน เพราะทุกหน่วยงานล้วนเป็นกลไกอันสำคัญยิ่ง ในการช่วยกันขับเคลื่อนกองทัพเรือให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งสำคัญที่สุดของทุกหน่วยที่เป็นตัวแปรสำคัญนั่นก็คือกำลังพลทุกหน่วยในทุกระดับเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่ได้รับการปลูกฝังให้มีระเบียบวินัยที่ดี มีความซื่อสัตย์ เข้มแข็ง อดทน รักความสามัคคี และมีความรักในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหารเรือยิ่งชีวิต สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นับเป็นคุณลักษณะพิเศษของทหารเรือที่ผมขอให้พวกเราทุกคนได้ยึดถือไว้ในจิตใจ และนำไปเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานให้กับกองทัพเรือที่เรารักตลอดไป

สิ่งสำคัญที่ผมอยากเน้นย้ำและฝากเป็นจุดยืนในการทำงานนี้ไว้กับพวกเราทุกคนนั่นก็คือ การปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีจิตใจที่มีความเสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทัพเรือและประเทศชาติเป็นประการสำคัญ ซึ่งจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้า ให้กับกองทัพเรือและประเทศชาติสืบไป”

Hits: 66

Related posts