“น้องแต้ว” อบรมหลักสูตรชั้นสัญญาบัตรวันแรก

 

 

น้องแต้วสุดาพร สีสอนดี ฮีโร่เหรียญทองแดง นักกีฬามวยสากลหญิง กีฬาโอลิมปิก 2020 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 34 ประจำปี 2564 เป็นวันแรก 

วันนี้ (8 ก.ย.64) พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 34 ประจำปี 2564 จำนวน 49 นาย ระหว่างวันที่ 8 – 16 ก.ย.64 ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผู้อำนวยการฝึกฯ ให้การต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ โดยในการฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ในวิชาทหารเบื้องต้น และเสริมสร้างบุคลิกลักษณะท่าทางทหารที่ดี ปลูกฝังให้รู้จักความเป็นชาวเรือ มีความเสียสละ การอยู่ร่วมกัน และ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

หลังจากเสร็จพิธีเปิด น้องแต้วสุดาพร สีสอนดี และนักเรียนหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 34 เดินทางมาวางดอกไม้ถวายสักการะและคำปฏิญาณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยก่อนการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร นักเรียนทั้ง 49 นาย จะต้องมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และ จะมีการใช้ระบบ X location เพื่อเป็นการเช็คตำแหน่งของนักเรียน ในช่วงเช้าและช่วงเย็นของทุกวัน ซึ่งนักเรียนทั้ง 49 นายได้เข้ารับการ SWAB ในช่วงก่อนที่จะมาฝึกโรงเรียนนายเรือ 2 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 มีการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการฝึก

ทั้งนี้ น้องแต้ว ฮีโร่เหรียญทองแดง นักกีฬามวยสากลหญิง ในกีฬาโอลิมปิก จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกองทัพเรือ พร้อมทั้ง แต่งตั้งยศเป็น เรือตรีในตำแหน่ง อาจารย์พละศึกษา แผนกปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือโดยในปัจจุบัน น้องแต้ว อยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้วจึงจะสามารถเข้ารับการ ประดับยศ เรือตรี ต่อไป 

Related posts