“ทนายความ” ร่วมแรงร่วมใจ

 

นายจัตุรงค์ เสริมสุข สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ให้เกียรติร่วมงาน ทนายความ โดยดร.วิเชียร ชุบไธสง นายสุมิตร มาศรังสรรค์ อดีตอุปนายกสภาทนายความฝ่ายวิชาการ นายสฤษดิ์ เจียมกมล ประธานสภาทนายความจังหวัดธัญบุรี นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ ประธานสภาทนายความจังหวัดสระบุรี นายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี ประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี นายสัญญาภัชระ สามารถ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดมีนบุรี และนางสาวลัดดา โยธา กรรมการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันมอบคอมพิวเตอร์ให้สภาทนายความจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบริการทนายความที่มาศาลจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายภูมิเศรษฐ พุทธวงศ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรปราการ นายวิรยุทธ ชูสุวรรณ รองประธานสภาทนายจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการ รับมอบไว้เพื่อบริการทนายความที่มาศาลจังหวัดสมุทรปราการ

Hits: 67

Related posts