แสดงความยินดี

0
ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ประกอบ ลีนะเปสนันท์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมี สุกัญญา ประจวบเหมาะ, ทิพย์วดี สุวรรณมงคล, นาวี สกุลวงศ์ธนา และ วิไลลักษณ์ พรรณเชษฎ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล

Hits: 59

Related posts